Tietosuojalauseke

Bookcover tietosuojalauseke

Kustannusosakeyhtiö Bookcover (myöh. Bookcover) on sitoutunut suojaamaan palvelujensa käyttäjien yksityisyyttä ja noudattaa toiminnassaan tietosuoja- ja muita lakeja sekä hyviä tietosuojakäytäntöjä. Tätä tietosuojalauseketta sovelletaan, kun Bookcover on rekisterinpitäjä ja kun viittaamme tämän tietosuojalausekkeen soveltamiseen Bookcoverin palvelujen käytön yhteydessä.

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on Bookcoverin palvelujen käyttäminen, asiakassuhde tai muu asiallinen yhteys Bookcoveriin, Bookcoverin lainmukaiset velvollisuudet tai käyttäjän suostumus. Henkilötietoja voidaan kerätä esim. palvelujen käytön, kilpailujen tai kampanjoiden yhteydessä sekä muutoin henkilön asioidessa kanssamme. Bookcover ei vastaa kolmansien osapuolten omien henkilötietojensa käsittelystä tai erilaisista tietosuojakäytännöistä tai käyttöehdoista.

Käsittelemme henkilötietoja alla määriteltyihin yhteen tai useampaan tarkoitukseen liittyen:

Asiakassuhteen ylläpitäminen, palvelujen ja tuotteiden tarjoaminen ja myyminen,
Palvelujen kehittäminen,
Markkinointi ja asiakasviestintä
Pyrimme kohtuullisin keinoin pitämään henkilötiedot ajan tasalla.

TIETOJEN LUOVUTUS:
Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

ASIAKASTIETOJEN KÄYTTÖ:
Asiakasrekisterin tietoja käytetään Henkilötietolain (523/99) määrittelemissä rajoissa. Asiakastietoja käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan se kuuluu. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Tietosuojaan liittyvät yhteydenotot: info@bookcover.fi
Tietosuojaselosteet: Kustannusosakeyhtiö Bookcoverin asiakasrekisterit.

Takaisin ylös